Mobirise Website Maker

Tarieven

Algemeen: De rekening wordt verstuurd na afsluiting van het traject of na 365 dagen na start behandeling. Bij verzekerde èn gecontracteerde zorg gaat de factuur direct via de beveiligd website van Vecozo naar uw verzekeraar. Bij verzekerde maar niet gecontracteerde zorg gaat de factuur naar u en u stuurt haar door naar uw verzekeraar. U ontvangt dan het door u verzekerde percentage van het tarief van uw verzekeraar en past de rest bij wanneer u de factuur aan GC De Brug voldoet. Er is een jaarlijks wettelijk eigen risico dat jaarlijks kan wijzigen. (2016: tenminste 385,-) Het is uw verzekeraar die dit eigen risico -na ontvangst van de factuur van GC De Brug- bij u in rekening brengt.

Als GC De Brug geen contract met uw verzekeraar heeft en er is wel sprake van verzekerde zorg dan hanteren wij als tarief 90% van de wettelijke tarieven. 
Als GC De Brug wel een contract heeft met uw verzekeraar dan geldt voor alle verzekerde zorg het door GC De Brug met uw verzekeraar overeengekomen percentage van de wettelijke tarieven per het jaar waarin u uw behandeling startte. 
Zie voor wettelijke tarieven curatieve GGZ contract
of kopieer link: http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven. 

Als er geen verzekerde zorg (meer) geïndiceerd is en u wilt iets doen aan (terugval-) preventie dan moet u dat zelf betalen en dan geldt per sessie (45 contact minuten plus 15 minuten voor en na bereiding) een tarief van 100,-. Dit heet een Overig Zorg Product en geldt voor klachten en problemen die niet in een DSM stoornis vallen en voor DSM stoornissen die door verzekeraars zijn uitgesloten zoals relatieproblemen en aanpassingsstoornissen.

Afspraken moeten tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Er wordt een “No show” tarief in rekening gebracht.

Let op. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert en wat de jaarlijkse eigen bijdrage is, ligt bij uzelf.
.