https://mobirise.com/

Rapportage en privacy

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. In principe doet CCGt een intake en eindverslag aan de verwijzer. Er wordt verwacht dat u ook zelf uw verwijzer op de hoogte houdt van de voortgang. Als een vervolgtraject nodig lijkt worden u en uw verwijzer hierover geadviseerd.