mobirise.com

Monitoren vorderingen

Elke zitting wordt de voortgang aangestipt. Waar nodig en mogelijk worden uw directe naasten betrokken. Bij het begin, midden en eind van de behandeling of tenminste elke 8 zittingen worden de behandeleffecten gepeild op het niveau van globale psychische klachten en op het niveau van kwaliteit van leven. Dit gebeurd met behulp van de Outcome Questionnaire 45. Het invullen duurt 5 minuten en gebeurd thuis via de mail (u ontvangt een welkomst mail met link naar de vragenlijst of vragenlijsten) of op de praktijk aan het begin van de zitting. Deze uitkomsten worden via de Stichting Vrijgevestigden ROM-men (SVR) aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) voor verbeter doeleinden.