Mobirise Site Creator

Klachten

Deze meldt u in eerste instantie bij de praktijkhouder (Sonja van Otten, tel. 071-5221606) of bij Erik van der Put, klinisch psycholoog (zie www.ccgt.info voor contactgegevens). U heeft recht op een second opinion. Bij geschillen d.w.z. als u er met uw behandelaar en diens klachtfunctionaris niet uitkomt gelden de volgende zaken: Strafrechtelijke zaken horen thuis bij politie en officier van Justitie; schadeclaims bij de civiele rechtbank; tuchtrechtelijke zaken bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie (tel.030-2510161) of bij Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (tel.070-38137¬00) of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (088-120 5000); klachten i.v.m. onjuist handelen van de psychotherapeut horen bij de landelijke klachtencommissie van de LVVP of het NIP; klachten m.b.t. een gebrek aan informatie uitwisseling of communicatiestoornis tussen cliënt en psychotherapeut horen bij het regionaal klachtenbureau van de LVVP (tel.030-2364338) of bij de klachtcommissie van het NIP (030-8201500).
Zie voor uw wettelijke rechten de WGBO, IOG, WKCZ, WTG-Expres en WKKGZ.