Mobirise Web Builder

Specialismes

GZ-psycholoog
Een Gezondheidszorgpsycholoog, of afgekort GZ-psycholoog behandelt psychische klachten. Een GZ-psycholoog is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren als hij of zij geregistreerd is via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

De titel GZ-psycholoog kan als een soort keurmerk beschouwd worden. Als cliënt mag u er vanuit gaan dat de BIG-geregistreerde personen daadwerkelijk deskundig zijn in hun vakgebied. De Wet BIG bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaars en wil de kwaliteit van de beroepsbeoefening bevorderen en de cliënt beschermen.

Helaas verandert in de basis ziektekostenverzekering ieder jaar de regeling voor de vergoeding van een bezoek aan een psycholoog. ALS het vergoed wordt, dan is de reden dat mijn behandelingen vergoed worden door de basis ziektekosten-verzekering omdat ik  geregistreerd GZ-psycholoog ben en daarmee dus ook ingeschreven sta in het BIG-register. Dit is als het ware de ‘basis’ waar al het andere op gebaseerd is.