Mobirise Website Maker

Specialismes

Eerstelijnspsycholoog
De eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakt. Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang "ik moet er alleen uitkomen" of "het moet eerst erger worden". Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog goed helpen!
 
Een eerstelijnspsycholoog biedt individuele behandeling, partnerrelatie behandeling, mediatietherapie, gezinsbehandeling en groepsbehandelingen.

De eerstelijnspsycholoog werkt generalistisch en eclectisch. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. De meest gebruikte therapeutische technieken zijn cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, EMDR en psychodynamische therapie.

De eerstelijnspsycholoog werkt klachtgericht. Dat wil zeggen dat uw klacht centraal staat, niet de eventuele achterliggende problemen. Steeds wordt concreet gewerkt aan het doel, namelijk dat u zonder hulpverlening verder kan en dat uw klachten niet erger worden.

De reden dat mijn behandelingen vergoed worden door de basis ziektekosten-verzekering heeft onder andere te maken met het feit dat ik een geregistreerd eerstelijnspsycholoog ben en daarmee dus ook ingeschreven sta in het BIG.
Dit is als het ware de ‘basis’ waar al het andere op gebaseerd is.