mobirise.com

Specialismes

Speciaal interessegebied: CVA
Cerebrovasculair accident (CVA) is de medische term voor een beroerte. Cerebro-vasculaire accidenten worden grofweg ingedeeld in bloedige CVA's (hersen-bloedingen) en niet-bloedige CVA's (herseninfarcten). 

Wat is een CVA? Een CVA is meestal een afsluiting van een bloedvat in de hersenen, waardoor bepaalde hersencellen te weinig bloed krijgen en ineens minder goed werken. Soms lekt een bloedvat en ontstaat er een hersenbloeding waardoor bepaalde hersencellen ineens minder werken. Ook dit noemen we een CVA. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. In het Nederlands noemen we dit een beroerte.
De verschijnselen van een CVA verschillen per persoon. Ze hangen af van de plaats in de hersenen waar de bloedtoevoer is verminderd. Elk hersengebied heeft zijn eigen taak. Zo is er bijvoorbeeld één bepaald hersengebied voor de spieren in een arm, één voor het gevoel in een voet, voor uw spraak, voor de spieren in uw gezicht of voor het kijken. Afhankelijk van het gebied dat te weinig bloed krijgt, kunt u bijvoorbeeld opeens een arm niet meer gebruiken, of het is moeilijk om duidelijk te praten, uw gezicht trekt scheef of u ziet ineens minder. Dit noemen we uitvalsverschijnselen. Hierdoor kan iemand opeens verward of emotioneel worden of niet meer weten waar hij is. Het komt voor dat iemand zich niet meer bewust is van één helft van zijn lichaam, en deze kant van zichzelf als het ware vergeet. Mensen of dingen die zich aan die ‘vergeten kant’ bevinden, worden dan niet opgemerkt. Sommige gevolgen zijn niet direct zichtbaar, bijvoorbeeld als het denken, plannen en begrijpen minder goed lukt of als het geheugen is verminderd. Uw stemming en uw gedrag kunnen na een CVA veranderen. U bent bijvoorbeeld gauw geprikkeld, boos of emotioneel, of u bent snel moe en somber.

De verschijnselen kunnen binnen drie weken sterk verbeteren en ook daarna is vaak nog enige verbetering mogelijk. Wat na zes maanden niet is verbeterd, zal meestal niet meer herstellen.

Het optreden van een CVA kan tot specifieke psychische klachten leiden bij degene die het overkomt maar ook in zijn of haar directe omgeving. Voor partners, ouders en kinderen is het vaak moelijk hier op een juiste manier mee om te gaan.