https://mobirise.com/

Aanvraag, intake, behandelplan

Sonja van Otten, GZ en eerstelijns psycholoog doet de aanmelding. Dit gaat via telefoon of e-mail. Bij een mismatch, te lange wachttijd of overschrijding van het budgetplafond wordt er terug verwezen naar de huisarts, de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar of er wordt voor u gezocht naar een zorgaanbieder die wel matcht. Aanmelding, intake en behandeling worden allemaal door één en dezelfde persoon gedaan. Naar het eerste gesprek neemt u een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of psychiater mee en ook een ID. De intakefase duurt in principe 1-3 zittingen. In de intake wordt de zorgvraagzwaarte bepaald; de benodigde informatie over klachten/werkpunten en oorzaken uit heden en verleden wordt verzameld en geordend in een werkhypothese over oorzaken en gevolgen; de samenwerking wordt beoordeeld en verwachtingen/wensen m.b.t. de behandeling worden afgestemd. Bij te lichte of te zware zorgvraagzwaarte wordt door of terug verwezen. Als de zorgvraagzwaarte wel matcht worden globale doelen, resultaatverwachtingen, werkwijze en aantal bijeenkomsten geformuleerd. Dit wordt vastgelegd in een indicatieformulier met behandelplan en aan u ter goedkeuring voorgelegd. Dit formulier wordt gebruikt om te communiceren naar relevante vertrouwde partijen in de zorgketen zoals de huisarts. Om dit te kunnen doen tekent u tijdens de intake een toestemmingsformulier voor het versturen van deze informatie en ook voor het versturen van de factuur aan de verzekeraar. Vraag naar deze formulieren wanneer de behandelaar in gebreke mocht blijven. In het indicatieformulier worden ook de wijze van evalueren van de voortgang van de behandeling en de evaluatiemomenten gespecificeerd. Die voortgangsevaluatie gebeurd elke zitting in kleinschalige, mondelinge vorm en meer uitgebreid om de 8 zittingen. In de intake moet u zich realiseren dat er voor uw klacht soms meerdere behandelmethoden en behandelsettings mogelijk zijn. Vraag eventueel naar die alternatieven. De mogelijkheid van nazorg wordt bij afsluiting besproken. De zittingsduur is 45 minuten.
Hieronder vind u meer informatie over specifieke behandelingen:
of kopieer link: http://www.ccgt.info/images/informatie/nick/Zorgpaddepressievestoornissen.pdf
of kopieer link: http://www.ccgt.info/images/informatie/nick/Zorgpadangststoornissen.pdf
of kopieer link: http://www.ccgt.info/images/informatie/nick/Zorgpadsomatoformestoornissen.pdf
- Zorgpad persoonlijkheidsstoornissen
of kopieer link: http://www.ccgt.info/images/informatie/nick/Zorgpadpersoonlijkheidsstoornissen.pdf.