Mobirise

Overigen

1. Wanneer het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden gebeurd dat volgens de richtlijnen van de beroepsgroep waaronder de beroepscode, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het stappenplan materiële controle (op te vragen bij de zorgverzekeraar).
2. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de patiëntengegevens en gebruiken alleen beveiligde verbindingen als PostNL en zorgmail. De praktijk is beveiligd tegen 'datalekken'.
3. Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit van bedrijfsvoering en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Dit Kwaliteitsstatuut vindt u hier: (link volgt)
.
.